Dom Dziennego Pobytu „SENIOR +” wróci do działalności stacjonarnej

Estimated read time 2 min read

W związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 podjęto kolejne działania celem zapewnienia ciągłości działalności Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Tucholi.

Sytuacja, która miała miejsce w roku 2021 związana z pandemią Covid-19, bardzo utrudniła działanie placówki i jednocześnie wymusiła zmianę formy świadczenia usług. Skupiono się głównie na czynnościach pomocowych i zajęciach ogólnych prowadzonych metodą on-line takich, jak rozmowy z psychoterapeutą, zapewnienie możliwości dowozu do punktów szczepień Covid-19 oraz dostarczenia niezbędnych produktów spożywczych.

Obecnie ciągłość świadczenia usług na rzecz osób zapewniona jest według zgłaszanych potrzeb. Zgłoszenia odnośnie funkcjonowania przyjmowane są przez koordynatora działalności DDP „Senior+” pod numerem telefonu: 52 564 25 18.

Numer telefonu, pod którym seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby: 52 395 63 00 (w godzinach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi). Pod tym numerem dyżuruje osoba do kontaktów z seniorami, która reaguje na zgłaszane potrzeby oraz przeprowadza niezbędny wywiad.

Cały czas istnieje możliwość uzyskania porad psychologicznych dla osób w wieku senioralnym. Ta forma pomocy sprawdziła się szczególnie w czasie pandemii i wszelkich obostrzeń związanych z utrudnionym dostępem do tego typu usług. Numer telefonu w sprawie porad psychologicznych: 52 395 63 08 (codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00).

W obiekcie Domu Dziennego Pobytu „Senior +” funkcjonuje również zaplecze opiekunek środowiskowych, które w razie potrzeby mogą udać się do osób wymagających bezpośredniej pomocy przy codziennych czynnościach.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza