XLIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 1 min read

23 sierpnia 2022 r. – WTOREK – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tuchola uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuchola na rok szkolny 202/2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat na lata 2022 – 2026”.

10. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

11. Zakończenie.

Materiały sesyjne do pobrania; https://bip.tuchola.pl/a,28812,xlix-sesja-rady-miejskiej-w-tucholi.html


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza