Oferta pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – Agata Frőhlke

Estimated read time 1 min read

Oferta pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Referuje Agata Frőhlke szefowa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1 i 2.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza