0 1 min 1 rok

Oferta pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Referuje Agata Frőhlke szefowa Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1 i 2.


(red.)