INFORMACJA O KONTYNUACJI ZAKUPU WĘGLA PRZEZ GMINĘ

Estimated read time 3 min read

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), informujemy o kontynuacji zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Tuchola.

Zakupu węgla można dokonywać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej gminy Tuchola lub w Urzędzie Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, w biurach:

  • pokój 103, panie Dorota Widzyńska i Justyna Kriese tel. 52 3363433.

 

Wniosek o zakup składa się:

w formie pisemnej na adres urzędu: Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym: Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola na platformie ePUAP: /41hs9riv64/skrytka

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel od dnia 1 stycznia 2023 r. w ilości nie więcej niż 1500 kg (1,5 tony), jednakże w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg (1,5 tony) to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit w 2023 roku.

Według ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

W gminie Tuchola cena sprzedaży brutto tony paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1 950,00 zł.

Wszelkie informacje dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej gminy Tuchola.

Załączniki:

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza