0 2 min 1 rok

Po niespełna pięciu latach pracy na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tucholi pani Hanna Klinger podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Były to lata bardzo sumiennej i rzetelnie wykonywanej pracy. Wykazała się profesjonalizmem, zaangażowaniem i odpowiedzialnością za funkcjonowanie i rozwój powierzonej placówki.

W dniu 24 lutego 2023 r. podziękowania za pracę i współpracę Pani Dyrektor złożył Zarząd Powiatu Tucholskiego: Michał Mróz – Starosta Tucholski, Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski, oraz Waldemar Kierzkowski – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Pani Hannie życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz, żeby znalazła Pani czas dla siebie, na odpoczynek, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań, a także dobrego zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu osobistym.

Do czasu wyłonienia w procedurze konkursowej nowego dyrektora pełnienie obowiązków dyrektora PPP powierzone zostało pani Ewelinie Koślińskiej.


(red.)

tucholski.pl