0 3 min 1 rok

Sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie informacjami, kreowanie pozytywnego wizerunku czy redagowanie tekstów to tylko niektóre z umiejętności, którymi powinien cechować się oficer prasowy. Ubiegłotygodniowe szkolenie w Szkole Policji w Słupsku zapewniło szerokie spektrum wiedzy dla funkcjonariuszy służących w pionie prasowym. W kursie uczestniczył również oficer prasowy z Tucholi.

 

Dzięki mediom można dotrzeć do szerszej opinii publicznej. Ich zaletą jest również to, że stanowią dla odbiorcy niezależne źródło informacji, co czyni je bardziej wiarygodnymi. Dobre relacje z dziennikarzami oznaczają poszanowanie ich pracy, traktowanie jak partnerów, wzajemny szacunek. Zbudowanie takich relacji z mediami gwarantuje szybkie, skuteczne przekazywanie rzetelnych, konkretnych i wiarygodnych informacji oraz jest prostą drogą do budowania zaufania do instytucji.

W pięciodniowym szkoleniu udział wzięli oficerowie prasowi komend miejskich i powiatowych oraz policjanci z zespołów prasowych komend wojewódzkich z całej Polski. Z garnizonu kujawsko-pomorskiego w kursie uczestniczył mł. asp. Łukasz Tomaszewski – oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi.

Na przeważającej części kursu dominowały zadania praktyczne. Przed każdym z nich omawiane zostały założenia, a także wymagania stawiane policjantowi udzielającemu informacji. Rozmowa w telewizji podczas programu o charakterze interwencyjnym, wywiad w radiu, prowadzenie konferencji prasowej to niektóre z zadań, które do wykonania mieli oficerowie prasowi podczas zajęć.

Szkolenie miało charakter warsztatowy, a wszystkie wykonane nagrania były następnie wspólnie omawiane z jednoczesnym wskazaniem mocnych stron oraz punktów, które wymagają poprawy lub dopracowania. Doskonalenie miało na celu m.in. wypracowanie prawidłowego zachowania przed kamerą w sytuacji kryzysowej.

W ramach kursu oficerowie prasowi odwiedzili również redakcję lokalnej gazety oraz rozgłośnię radiową. Była to nieoceniona okazja do wymiany wspólnych doświadczeń i poznania pracy z perspektywy dziennikarzy.


(red.)

KPP Tuchola