Harcerski Klub Strzelecki „Vis”, czyli celne oko klubowiczów

Estimated read time 3 min read

Członkowie klubu spotkali się 13 maja na terenie strzelnicy LP w Plaskoszu. I jak było ? O tym za chwilę, wpierw przedstawmy klub, który ewoluował i… bardzo dobrze.

Harcerski Klub Strzelecki „Vis” działa formalnie od 2010r. Jest on zrzeszony w Kujawsko – Pomorskim Związku Strzelectwa Sportowego i posiada klubową licencję PZSS w zakresie: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Klub rozwinął trzy sekcje: pneumatyczną, kulową i ASG.

Zajęcia w klubie prowadzą trenerzy i instruktorzy strzelectwa z których większość posiada licencje PZSS, podobnie jak grupa klubowych (licencjonowanych) sędziów PZSS. Duża część kadry szkoleniowej posiada ponadto uprawnienia sędziów i instruktorów strzeleckich PZŁ oraz uprawnienia resortowe.

Do dyspozycji naszych zawodników i osób odwiedzających nas rekreacyjnie, posiadamy automatyczną strzelnicę pneumatyczną (Kpn/ Ppn) oraz bardzo dobrze wyposażoną, profesjonalną strzelnicę, na której rozgrywane są wszystkie konkurencje kulowe i śrutowe oprócz strzelań długodystansowych.

Nasi członkowie i uczestnicy podnoszą swoje umiejętności strzeleckie, a system treningów umożliwia zdobywanie kolejnych uprawnień (patent strzelecki, licencja strzelecka PZSS) i odznak strzeleckich. Udział w zawodach strzeleckich jest ukoronowaniem mozolnej, aczkolwiek bardzo satysfakcjonującej pracy śródrocznej. Nasi instruktorzy wychowali już między innymi Mistrzów Polski Szkół Leśnych i brązowego medalistę Mistrzostw ZHP w konkurencji Kpn.

Sekcja pneumatyczna oraz sekcja ASG, są ze względów oczywistych, zdominowane są przez młodzież szkolną (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), gdzie na stałe trenuje corocznie ok.15 osób, a doraźnie w zajęciach uczestniczy dodatkowo blisko 30 osób. Nasi instruktorzy na obiektach klubowych prowadzą zajęcia strzeleckie dla uczniów tzw. klas mundurowych tutejszego LO. Najliczniejsza z sekcji klubowych – sekcja kulowa, zrzesza blisko 60 osób.

Są to bardzo często nasi dorośli instruktorzy ZHP, instruktorzy i trenerzy PZSS (wychowankowie Hufca ZHP Tuchola, rodzice obecnych harcerzy, a także wiele osób w różny sposób sympatyzujących z harcerstwem i wspierających nasze działania). Najbardziej wypróbowaną grupą naszych sojuszników są przedstawiciele Administracji Lasów Państwowych.

Członkami sekcji kulowej są zatem nadleśniczowie, leśniczowie, strażnicy leśni; w dalszej kolejności, sekcja skupia też wielu policjantów, strażników więziennych, lekarzy, dyrektorów wielu firm i instytucji publicznych, byłych żołnierzy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, oraz reprezentantów wielu innych dziedzin życia społecznego. To dzięki staraniom tych Przyjaciół harcerstwa i sportu strzeleckiego, nasza młodzież ma możliwość rozwijać swoje strzeleckie talenty i pasje – często za darmo, a zawsze po najniższych kosztach. W miejscach takich jak Tuchola – ma to kluczowe znaczenie. Sama praca społeczna instruktorów i naszych sympatyków, nie zawsze wystarczy, ale wsparta przez ludzi życzliwych, daje już kolosalne efekty, a znacząca pomoc ze strony władz lokalnych stanowi dodatkową motywację.

Klub ma wielkie marzenie, chciałby mieć swoją strzelnicę, ok., zobaczymy komu nasz portal wywierci dziurę i to niekoniecznie w brzuchu.


(red.)

Mat. nadesłane

vistuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza