TRWAJĄ ĆWICZENIA RENEGADE/SAREX-23

Estimated read time 2 min read

Od wczoraj do 26 maja 2023 r. trwać będą ćwiczenie taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-23 z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powierzanej oraz ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzonych zostanie siedem epizodów. Pierwszy będzie dotyczył uprowadzenia cywilnego statku powietrznego, jako możliwego środka ataku o charakterze terrorystycznym, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Epizody od drugiego do piątego będą związane z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniach lotniczych na obszarze lądowym, w terenie zurbanizowanym, trudno dostępnym rejonie o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległym akwenem wodnym. Epizod szósty dotyczył będzie prowadzenia misji poszukiwawczo-ratowniczej w Zatoce Gdańskiej i wiązać się będzie z wykorzystaniem sił powietrznych, nawodnych i lądowych. Siódmy i zarazem ostatni z epizodów związany będzie z prowadzeniem bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniu lotniczym w rejonie aktywności grup terrorystycznych.

Przedsięwzięcie szkoleniowe rozgrywane będzie w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarach województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.

W ćwiczeniu wezmą udział podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych, między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, dyżurne siły i środki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz systemu ratownictwa morskiego (SAR), w tym Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC ) oraz Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego (CRMiL). Zaplanowano również udział właściwych Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego, Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Organizacji Pożytku Publicznego zajmujących się statutowo działaniami ratowniczymi m.in. GOPR, TOPR, czy WOPR.

(red.)

 Za: wojsko-polskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza