0 2 min 10 miesięcy

Wczoraj (20.06.2023 r.) wizytę w 34 Chojnickim batalionie radiotechnicznym złożył ks. bp. Wiesław Lechowicz, który od 2022 roku sprawuje posługę Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Jego Ekscelencji towarzyszyli Sekretarz ks. ppłk Marcin Janocha i Kapelan Garnizonu Chojnice ks. ppłk Michał Zieliński.

Na wstępie Dowódca Garnizonu Chojnice ppłk Marcin Pysiewicz wraz z żołnierzami i pracownikami batalionu przywitał Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Dostojnych gości zaproszono na przygotowany poczęstunek, następnie na salę odpraw, gdzie dowódca batalionu zaprezentował i omówił strukturę organizacyjną, zadania i działalność jednostki wojskowej. W sali tradycji przedstawiono rys historyczny i tradycje kultywowane przez batalion. Nie mogło tu zabraknąć wpisu do Księgi Pamiątkowej Jednostki Wojskowej. Jego Ekscelencja ks. bp. Wiesław Lechowicz w asyście Dowódcy Garnizonu złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym śp. ppłk. Tomasza Michalskiego, byłego dowódcy batalionu. Szanownym gościom zaprezentowano obiekt techniczny 341 kompanii radiotechnicznej. Wizyta Biskupa Polowego Wojska Polskiego w 34brt jest świadectwem opieki duszpasterskiej dla żołnierzy realizujących zadania bojowe w ramach Systemu Obrony Powietrznej RP.


(red.)

Mat. Bartosz Wiese.

34brt.wp.mil.pl