Zakończono modernizację dwóch odcinków dróg

Estimated read time 2 min read

Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.,,Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach zadania zmodernizowane zostały dwie drogi powiatowe.

 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1024C Zalesie -Stary Sumin na odcinku od km 0+016 do km 2+000” swoim zakresem obejmowała:
 • odtworzenie trasy drogi
 • wykonanie remontu nawierzchni jezdni
 • wykonanie poboczy
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wykonanie zjazdów
 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1009C na odcinku Raciąż – Wysoka od km 1+240 do km 3+761 swoim zakresem obejmowała:
 • odtworzenie trasy drogi
 • wykonanie remontu nawierzchni jezdni
 • wykonanie poboczy
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wykonanie zjazdów

Powiat Tucholski zainwestował w te zadania 3.357.061,51 zł, z czego 95% to dofinansowanie z Radowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Mieszkańcy Powiatu otrzymali do dyspozycji zmodernizowane odcinki dróg o łącznej długości prawie 5 km, dzięki czemu będą mogli poruszać się bezpieczniej i zdecydowanie bardziej komfortowo.

Wykonawcą zadania była firma REDON NAKŁO Spółka z o.o.. Roboty ziemne i pobocza wykonywał podwykonawca, którym była lokalna firma Zakład Sprzętowo-Transportowy Pana Czesława Pawłowskiego.

Zarząd Powiatu nie ustaje w staraniach żeby pozyskać środki na realizację kolejnych odcinków dróg powiatowych. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy na remont kolejnego odcinka drogi 1024C. Wyremontowany ma zostać odcinek od Zalesia do drogi prowadzącej do miejscowości Zamarte. Będzie to odcinek o długości ok. 1500 mb. Zadanie ma zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Na realizację tego zadania Powiat Tucholski pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Leśnego.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza