Świadczenie wspierające od 1 stycznia br.

Estimated read time 3 min read

1 stycznia 2024 roku weszła w życie nowa forma pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, czyli świadczenie wspierające. Co ważne, jego przyznanie nie będzie zależne od kryterium dochodowego, a od określonego poziomu potrzeby wsparcia.

1 stycznia 2024 roku to ważna data dla środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Polsce. Z początkiem roku weszło w życie nowe rozwiązanie – świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Jak wnioskować o świadczenie?

  1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć do:

  • wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
  • powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie decyzji można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą systemu PIU EMP@TIA lub w formie papierowej.

  1. Drugi krok – po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – to złożenie wniosku o świadczenie wspierające.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
  • Bankowość elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Kto i kiedy otrzyma świadczenie?

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia 2024 r., a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu, które nastąpi 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami – w zależności od przyznanej im liczby punktów oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności obejmie ono osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/swiadczenie-wspierajace

Materiały

kwestionariusz samooceny trudności
kwestionariusz​_samooceny​_trudnosci​_-​_wersja​_do​_druku.pdf 0.32MB
kwestionariusz samooceny trudności – plik do edycji
PPW-K​_(Kwestionariusz​_samooceny​_trudnosci​_w​_zakresie​_wykonywania​_czynnos.docx 0.05MB
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
wniosek​_-​_wersja​_do​_druku.pdf 0.48MB
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – plik do edycji
PPW​_(Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_ustalajacej​_poziom​_potrzeby​_wsparcia).docx 0.15MB
Świadczenie wspierające 2024 – instrukcja
Świadczenie​_wspierające​_2024​_-​_instrukcja.pdf 0.16MB


(red.)

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza