Polityka senioralna samorządu województwa

Estimated read time 4 min read

Seniorzy stanowią ponad 26 procent społeczeństwa i nic dziwnego, że tej grupie dedykujemy specjalnie dla niej przygotowane rozwiązania i propozycje. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi starannie zaplanowaną politykę senioralną, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Wachlarz działań, realizowanych przez nasze instytucje oraz przez finansowane za pomocą marszałkowskich grantów organizacje pozarządowe, jest szeroki – od ofert twórczego spędzania wolnego czasu po usługi pomocowe i opiekuńcze.

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na związane z tą tendencją kwestie, m.in. opiekę nad osobami starszymi, zapewnienie zdrowego życia i dobrego samopoczucia w każdym wieku oraz uczynienie miast i wsi sprzyjających włączeniu społecznemu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Najbardziej znaną i dobrze sprawdzającą się formą wsparcia senioralnego jest nasz opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, którym obejmujemy blisko 3 tysiące osób. System tworzą monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz centrum operacyjne. Realizowany przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) system teleopieki domowej znalazł się wśród 43 najlepszych projektów z całej Europy, w ubiegłym roku nominowany został do Europejskiej Nagrody w dziedzinie Usług Społecznych (European Social Services Awards) 2023 w kategorii „Transformacja cyfrowa”. Naszymi doświadczeniami w tej dziedzinie dzielimy się z partnerami z siedmiu krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym programie „Teleopieka dla starzejącej się Europy” (CARES). W programie w ramach Interreg Europa uczestniczy osiem regionów (z Polski, Francji, Austrii, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji).

Telecentrum stanowiące serce systemu teleopieki przyjęło 20896 wezwań wysłanych z bransoletek życia, z czego 13411 stanowiły alarmy wywołane wciśnięciem przez użytkownika przycisku SOS na opasce a 7485 było alarmami upadkowymi, wygenerowanymi automatycznie przez urządzenia. W efekcie tych alarmów zorganizowanych zostało 849 interwencji u uczestników projektu, z czego w 386 przypadkach konieczne było wezwanie służb ratunkowych a w 463 przypadkach wystarczyło wezwanie wskazanych opiekunów, osób z rodziny lub sąsiadów. Blisko 3 tysiące mieszkańców z „bransoletką życia”

Kolejnym zadaniem w ramach projektu jest organizacja usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego. Usługi te w głównej mierze dotyczą udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym i niesamodzielnym w formie pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, przygotowywaniu posiłków, pomocy przy pracach porządkowych w gospodarstwie domowym, pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, towarzyszenia na spacerach, odwiedzin w szpitalu, wspólnego czytania książek, gazet czy wspólnych rozmów. Takimi działaniami objętych zostało już 2306 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W regionie działają także miejsca, gdzie seniorzy mogą aktywnie i twórczo spędzać czas, rozwijać swoje pasje i nawiązywać relacje. W domach dziennego pobytu osoby starsze znajdują, nie tylko dobre dusze, ale również mogą uzyskać niezbędną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W ramach realizacji marszałkowskiej polityki senioralnej powstało i funkcjonuje ponad sześćdziesiąt takich miejsc, w których seniorzy mogą między innymi uczestniczyć w zajęciach ruchowych, terapeutycznych, plastycznych i muzycznych. Zapewniają dostęp do książek, mediów, organizują imprezy, wycieczki i spotkania towarzyskie. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie unijnej 2014-2020 udało się zrealizować ponad 180 takich projektów o łącznej wartości blisko 400 mln zł. Domy tego typu powstały między innymi w powiecie mogileńskim, w miejscowości Łąkie czy w Starym Kobrzyńcu (powiat rypiński).


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza