Zmarł Jerzy Adamczak (1947 – 2024)

Estimated read time 3 min read

Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 76 lat zmarł pan Jerzy Adamczak: przedsiębiorca, społecznik i samorządowiec.

Jerzy Adamczak niezmiennie angażował się w życie społeczne Powiatu Tucholskiego, Gminy Kęsowo oraz kraju. Radny Powiatu Tucholskiego w latach 2002 – 2006 (II kadencja) oraz 2010 – 2014 (IV kadencja). W II kadencji, pełniąc rolę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, organizował on wraz z Komisją debaty rolnicze. Dwukrotnie był Przewodniczącym Rady Gminy Kęsowo.

Jako prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo – Handlowego w Wieszczycach, wraz z zespołem współpracowników Jerzy Adamczak przeprowadził udaną transformację dawnego PGR-u (którym kierował od początku lat ’70) w funkcjonujące na zasadach rynkowych przedsiębiorstwo (spółkę pracowniczą). Współpracując z uczelniami (m.in. UTP w Bydgoszczy), zakładami doświadczalnymi i producentami materiału siewnego (m.in. Hodowla Roślin Smolice) oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego (ODR Minikowo) wprowadzał on innowacje w rolnictwie na terenie północnej Polski. Jego zasługą jest m.in. rozpowszechnienie na tych obszarach uprawy kukurydzy. Jerzy Adamczak wspierał praktyczne kształcenie rolników, zarówno poprzez ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (w tym organizację praktyk uczniowskich), jak i poprzez organizację dorocznych Spotkań Rolniczych w Tucholi czy organizację Dnia Kukurydzy z możliwością zwiedzania przygotowanych wcześniej poletek doświadczalnych oraz wykładami wybitnych fachowców. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa był on wielokrotnie nagradzany, w tym tytułem Rolnika Pomorza i Kujaw.

Pomimo licznych obowiązków Jerzy Adamczak był także zaangażowanym działaczem sportowym, przez wiele lat pełniąc funkcję prezesa klubu Żywia Wieszczyce.

W ostatnich latach choroba spowodowała wycofanie się pana Jerzego Adamczaka z życia publicznego, jego postać pozostanie jednak wzorem dla wielu pokoleń rolników, samorządowców i społeczników. Cześć jego pamięci!

Msza św. za Śp. Zmarłego odbędzie się w kościele parafialnym w Wielkim Mędromierzu we wtorek 13.02.2024 r. o godz. 17:00.

Pogrzeb odbędzie się w Bydgoszczy w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Al. Kardynała Wyszyńskiego 58 w czwartek 15.02.2024 r. o godz. 12:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny na Bielawkach.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Tucholskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi składamy rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia

Michał Mróz        oraz        Dorota Gromowska
Starosta Tucholski      Przewodnicząca Rady Powiatu


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza