Solidarna pomoc Salutaris

Estimated read time 3 min read

Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Do stowarzyszenia należy również gm. Tuchola.

Przeszło 660 tysięcy złotych trafiło w 2023 roku na pomoc w usuwaniu skutków pożarów, leczenie i rehabilitacje strażaków oraz dodatkowe wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z regionu. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris, powstałe z inicjatywy marszałka województwa, od przeszło dekady skutecznie pomaga po klęskach żywiołowych, katastrofach czy awariach.

– Nasze stowarzyszenie jest pierwszym tego rodzaju podmiotem w kraju. Sprawdziło się organizując wsparcie dla lokalnych społeczności dotkniętych skutkami nawałnic, które przeszyły przez nasz region latem 2017, i podczas pandemii Covid-19, a także angażując się na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym. Cieszę się, że udało się wokół tej idei zbudować znaczący kapitał społeczny, obudzić ducha wspólnoty i współodpowiedzialności – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Stowarzyszenie powołane w celu organizowania solidarnej pomocy w ubiegłym roku wsparło finansowo gminy, miasta i fundacje z regionu łączną kwotą 582 tysięcy złotych. W siedemnastu przypadkach udzielono pomocy rodzinom w niwelowaniu skutków pożarów. Na pomoc pogorzelcom przekazano wsparcie materialne, które trafiło między innymi do Sumówka (gmina Zbiczno), Wrzeszewa (gmina Osiek), Kwieciszewa (gmina Mogilno), Tadzina (gmina Lubanie), Mamlicza (gmina Barcin), Radomic (gmina Lipno) i Bobrownik (gmina Bobrowniki). Wsparcie trafiło również  do Grudziądza na budowę miejsca do wodowania łodzi ratowniczych.  Pomocy finansowej udzielono także piętnastu jednostkom OSP, na kwotę 80 tys. złotych. Doposażono jednostki między innymi w mundury bojowe, aparaty tlenowe, latarki na hełmy i wyposażenie wozów.

Stowarzyszenie realizuje także przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, a także wizyty studyjne oraz działania promocyjne.

Salutaris skupia obecnie 90 członków: gminy i powiaty oraz samorząd województwa (lista na stronie). Z pieniędzy, którymi dysponuje stowarzyszenie, korzystają też jednostki ochotniczej straży pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


(red.)

Mat. partnera.

Fot/ Mikołaj Kuras.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza