SPOTKANIE Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Estimated read time 2 min read

4 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi odbyło się spotkanie władz powiatu z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej.

W spotkaniu udział wzięli Michał Mróz Starosta Tucholski, Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski, Waldemar Kierzkowski członek Zarządu, Zofia Łącka Skarbnik Powiatu oraz Anna Goźlińska  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Katarzyna Bronikowska  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Lucyna Glaner Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Lucyna Karnowska Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej,  Agata Fröhlke Dyrektor Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Kinga Cisewska – Kawczyńska Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów merytorycznych, finansowych i organizacyjnych zebranych jednostek oraz przestawienie Zarządowi Powiatu planów na 2024 r.

Pan Starostwa wraz z członkami Zarządu wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącą stopą bezrobocia, a przede wszystkim liczbą dzieci potrzebujących wsparcia instytucjonalnego. Zapewnił zebranych o stałym monitorowaniu pojawiających się problemów i wspólnego szukania możliwości ich rozwiązywania.

Na zakończenie Pan Starosta serdecznie podziękował wszystkim za ogrom pracy wnoszony w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, zwłaszcza dzieciom, za pozyskiwanie dodatkowych środków, wykonane prace remontowo – modernizacyjne, zakupy sprzętu czy pojazdów oraz za sprawne zarządzanie jednostkami.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza