Nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Tucholi

Estimated read time 1 min read

29 marca 2024 r. – piątek – odbędzie się LXXVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Sesja dotyczy sprawy, którą poprowadził tokis.pl w sprawie protestu mieszkańców os. Kopernika w Tucholi

Początek sesji o godz. 900.    

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sępoleńskiej w Tucholi.

5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

 

Mat. sesyjne

https://bip.tuchola.pl/api/files/34915


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza