Nowi Radni Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 1 min read

22 kwietnia 2024 r. wybrani w wyborach powszechnych Radni Powiatu Tucholskiego otrzymali swoje nominacje.

Przypominamy, że w Radzie Powiatu w latach 2024-2029 zasiadać będą:

Justyna BANASZEK-TURZYŃSKA, Tomasz BONK, Krzysztof DERESZYŃSKI, Aleksander FENNIG, Ilona LESIKOWSKA, Lucyna KARNOWSKA, Waldemar KIERZKOWSKI, Eugeniusz KŁOPOTEK, Jerzy KOWALIK, Dariusz KWAŚNIEWSKI, Antoni LEWANDOWSKI, Sławomir MAJNERT, Michał MRÓZ, Anita MUZIOŁ, Andrzej MYSZKOWSKI, Andrzej PRUSZAK i Andrzej URBAŃSKI. Mniej niż połowa spośród 17 radnych sprawowała tę funkcję w kończącej się kadencji, będzie to więc duże wyzwanie organizacyjne, by sprawnie zorganizować pracę Rady od pierwszych dni jej funkcjonowania. Na spotkaniu Radni zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, otrzymali tablety niezbędne do odczytu materiałów i do głosowania oraz zapoznali się z zasadami ich działania.

Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Powiatu wybrany zostanie Przewodniczący Rady, Starosta Tucholski oraz Zarząd Powiatu. Nastąpi to prawdopodobnie 7 maja 2024 r. Do tego czasu pracą Starostwa Powiatowego w Tucholi nadal kieruje Starosta Michał Mróz wraz z dotychczasowym Zarządem – urząd musi funkcjonować bez zakłóceń.


(red.)

Na pdst. tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza