Pierwsza sesja sejmiku województwa nowej kadencji – obrady wznowione zostaną w czwartek

Estimated read time 3 min read

Przewodnicząca sejmiku województwa VI kadencji Elżbieta Piniewska została podczas dzisiejszego posiedzenia wybrana ponownie na tę funkcję. Wiceprzewodniczącymi sejmiku województwa zostali Katarzyna Lubańska, Józef Ramlau i Przemysław Sznajdrowski. Na wniosek marszałka Piotra Całbeckiego posiedzenie zostało odroczone do czwartku do godz. 11.

Wcześniej, na wniosek radnego Jacka Gajewskiego, początkowy porządek sesji został poszerzony o dodatkowe punkty dotyczące m.in. wyboru marszałka województwa, wicemarszałków województwa i członków zarządu województwa. Po przerwie i wznowieniu obrad tuż po godz. 16 marszałek Piotr Całbecki złożył jednak wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, a sejmik wniosek przyjął. Oznacza to, że skład zarządu województwa poznamy najprawdopodobniej właśnie w czwartek.

– Jesteśmy częścią większej grupy politycznej, na poziomie krajowym współrządzimy również z Lewicą, która – akurat tak się złożyło – nie ma ani jednego mandatu w sejmiku województwa [kujawsko-pomorskiego]. My traktujemy nasze porozumienie z koalicjantami jako zobowiązanie trwałe. Jest [jednak] niezbędne, by zostało ono usankcjonowane przy stole negocjacyjnym, przy którym trwają dyskusje (…) na temat kształtu sejmików i zarządów województw tam, gdzie Lewica się do sejmików dostała. Chcemy pomóc w ten sposób władzom (…) [naszych partii], aby w spokoju mogły dokonać odpowiednich uzgodnień w tych regionach, gdzie są trudności z zawiązaniem koalicji. W czwartek ponownie spotkamy się na tej sali, aby dokończyć to, co zostało przerwane. Mam nadzieję, że ukonstytuujemy się już w czwartek definitywnie – powiedział po zawieszeniu obrad marszałek Piotr Całbecki.

Skład prezydium sejmiku został wybrany na początku sesji. – Bagaż doświadczeń [z poprzedniej kadencji] na pewno będzie mi pomagał – powiedziała po wyborze przewodnicząca Elżbieta Piniewska. Zapowiedziała m.in. promowanie feminatywów w debatach i dokumentach, a także pewną korektę stylu prowadzenia posiedzeń. – Mam wielki szacunek dla dorobku zawodowego nowych radnych i [doświadczenia związanego z] pełnionymi przez nich funkcjami. W składzie sejmiku mamy byłego senatora, byłą posłankę, byłych wicewojewodów – podkreśliła.

Pierwszą część sesji poprowadził radny senior Robert Malinowski. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” – brzmi rota ślubowania, którą złożyli dziś radni województwa.

Gośćmi posiedzenia byli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, dowódcy jednostek służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni i reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Mikołaj Kuras.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza