Świetny wybór! Komendantem PSP w Tucholi został… bryg. mgr Arkadiusz Kroll

Estimated read time 2 min read

Świetna informacja dotarła do nas dużo wcześniej, wiec spokojnie czekaliśmy na oczywistość i doczekaliśmy jej. Mamy nowego komendanta, który zastąpił st. bryg. mgr inż. Dariusza Goźlińskiego, który odszedł na zasłużoną emeryturę. Ta jednostka ma szczęście do świetnych fachowców, gratulujemy naszym strażakom!

Bryg. mgr Arkadiusz Kroll urodził się 3 stycznia 1975 roku. Jest zawodowo związany z ochroną przeciwpożarową od momentu podjęcia nauki w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 1995 roku. W 1997 roku po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu kontynuował służbę jako dowódca zastępu w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Następnie od 1999 roku po przekształceniu Komendy Rejonowej PSP w Tucholi w Komendę Powiatową PSP w Tucholi zajmował kolejno stanowiska: pomocnika dyżurnego operacyjnego, młodszego inspektora, starszego inspektora, kierownika sekcji, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2012 roku obejmował stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi. Od 27 stycznia 2024 r. pełni obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi. Z dniem 1 maja 2024 r. powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi.

Bryg. mgr Arkadiusz Kroll po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu uzyskał tytuł technika pożarnictwa w 1997 roku. W 2005 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Bydgoskiej w Bydgoszczy. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami, a w roku 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu ratownictwa chemicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


(red.)

Źródło: własne, PSP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza