Regiony wezwą Komisję Europejską do weryfikacji wspólnej polityki rolnej / wersja dla niewidomych

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczy w Brukseli w dwudniowym (19-20 czerwca) posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów, podczas którego planowane jest przyjęcie opinii na temat zasad funkcjonowania unijnej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Dokument, przygotowany wspólnie przez gospodarza naszego województwa i wybraną w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Portugalkę Isildę Gomes, będzie miał kluczowe znacznie dla europejskiej debaty w tej kwestii i dla przyszłości polskiego i europejskiego rolnictwa.

Agenda posiedzenia i transmisja online.

 

– Nowy kształt wspólnej polityki rolnej musi mieć na celu przezwyciężenie obecnych problemów nawarstwiających się w Europie. Warto zdawać sobie sprawę, że te trudności wynikają z niedostatecznej skuteczności obecnie obowiązującego modelu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Głosowana dziś przez Komitet Regionów opinia postuluje głębokie zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej. Powstała w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami – m.in. rolnikami oraz przedstawicielami związków producentów rolnych i organizacji konsumentów – zarówno w kraju, w tym w Kujawsko-Pomorskiem, jak i w Brukseli. Wzywa gremia sprawcze Unii Europejskiej m.in. do wdrożenia instrumentów pozwalających na ścisłą kontrolę tranzytu produktów rolnych z Ukrainy i generalnie właściwą ochronę europejskiego wspólnego rynku rolno-spożywczego; do weryfikacji założeń europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa; do ustanowienia narzędzi wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa i produkcji zdrowej żywności, wzmocnienia i promocji lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności; do przeniesienia zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw.

 

Głosowanie i poprzedzająca je debata z udziałem unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Początek o godz. 16.15.

 

Opinia w kwestii wspólnej polityki rolnej jest kolejnym tego typu dokumentem przygotowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego. Wcześniej gospodarz naszego regionu opracował dla Komitetu Regionów opinię na temat bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu oraz opinię o konieczności modernizacji kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego aktów prawa europejskiego.

Wersja dla niewidomych.

 


(red.)

Mat. partnera.

Fot. Mieszko Matusiak /UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza