23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

IV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

1 min read

Zapraszamy zainteresowanych swoim losem mieszkańców powiatu na IV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 23 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

 • 1.  Otwarcie sesji.
 • 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 • 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 • 4.  Przyjęcie protokołu z  III  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 • 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 • 6.  Składanie zapytań i interpelacji.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2015 – 2024.
 • 8.  Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
 •  1)przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
 •  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 •  3) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
 •  4) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji,
 •  5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 •  6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 • 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 r.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 • 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2014 r.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech członków  Kapituły Honorowej.
 • 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 • 15. Zamknięcie sesji.
__________________________
(red.)
Mat. BiP 
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook