30 października 2020

IX (drogowa) sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

IX sesja Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 • 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 • 4. Przyjęcie protokołu z  VIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 • 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 • 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 • 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
 • a)   zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie).
 • b)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 • c)   zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym.
 • d)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2014 rok.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 • 9.  Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2014 r.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych (4 – letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych (4 -letniego).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tucholi.
 • 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 • 16.  Zamknięcie sesji.
——————————————————————————-
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook