31 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Sesja sejmiku województwa

4 min read

W poniedziałek (28 stycznia) odbędzie się trzydziesta sesja sejmiku województwa czwartej kadencji. Podczas obrad zaprezentowany i omówiony zostanie stopień zaawansowania projektów grupy BiT-City. Radni zaopiniują również uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Pomorza i Kujaw”.

Pod głosowanie zostanie także poddana uchwała w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej  ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla różnych substancji chemicznych. Ponadto zaprezentowany będzie projekt uchwały sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Bydgoszczy oraz w Toruniu. Radni zapoznają się również z projektem uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

 

 

Porządek obrad
XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 28 stycznia 2013 r.

1.    Otwarcie sesji – początek godz. 11:00, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,  Plac Teatralny 2.

2.    Sprawy proceduralne:

stwierdzenie quorum,

przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku.
3.    Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta.

4.    Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki.

5.    Prezentacja i omówienie stanu zaawansowania projektów grupy BiT-City – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki. (prezentacje.zip)

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 189/12 .

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 190/12 .

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 191/12 .

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 192/12 .

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 193/12 .

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 194/12 .

12.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego   im. L. Rydygiera w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 183/12 .

13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 184/12 .

14.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 185/12 .

15.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 186/12 .

16.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 4/13 .

17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 11/13 .

18.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Pomorza i Kujaw” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 1/13 .

19.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego jej dotychczasowemu dzierżawcy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 2/13 .

20.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń” w Lubostroniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 3/13 [załącznik ].

21.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 5/13 [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4]  .

22.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 6/13 [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4] [załącznik 5].

23.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska  ze względu na przekroczenie poziomu docelowego arsenu – projekt Zarządu Województwa – druk  nr 7/13 [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4] .

24.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej  ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla płynu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu – projekt Zarządu Województwa –druk nr 8/13 [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4] [załącznik 5] [załącznik 6] [załącznik 7] [załącznik 8] [załącznik 9] .

25.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt Zarządu Województwa – druk nr 9/13 [załącznik 1] [załącznik 2].

26.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt Zarządu Województwa –druk nr 10/13.

27.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 1/13 .

28.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
29.    Interpelacje i zapytania Radnych.
30.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
31.    Wolne głosy i wnioski.
32.    Zamknięcie sesji.

 

Za http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook