28 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XXXVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 1300 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z  XXXVI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Składanie zapytań i interpelacji.
7.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym
a)   zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie),
b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)   zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
d)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
9.  Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 r.
10.Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2013 r.
11. Informacja o działaniach promocyjnych Powiatu. Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu oraz działania zmierzające do jej aktualizacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.

 

____________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook