Sztandar dla tucholskiej Policji

Estimated read time 2 min read

0.11.2021 r. z inicjatywy Pana Michała Mroza, Starosty Tucholskiego, oraz Pana Tadeusza Kowalskiego, Burmistrza Tucholi, powołany został Społeczny Komitet w celu ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

W ten sposób społeczeństwo naszego powiatu pragnie docenić zaangażowanie Policji w rozwój Powiatu Tucholskiego i w zapewnianie jego mieszkańcom jak najlepszego poziomu usług publicznych, w tym bezpieczeństwa publicznego. W formacjach mundurowych sztandar jest zawsze darem lokalnego społeczeństwa, świadczy on o zaufaniu społecznym dla starań funkcjonariuszy Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W skład Komitetu weszli przedstawiciele samorządów powiatu tucholskiego oraz przedstawiciele wiodących podmiotów gospodarczych powiatu. Członkowie Komitetu są przekonani, że inicjatywa ta zasługuje na szerokie poparcie i rozpropagowanie.

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi ma już ponad 100-letnią tradycję na terenie powiatu tucholskiego, a od ponad 30 lat funkcjonuje w Rzeczypospolitej Polskiej. W powojennej historii organów ścigania jednostka ta posiadała już sztandar, jednak z uwagi na przemiany ustrojowe i administracyjne Państwa Polskiego utracił on swoją aktualność. Obecnie tucholska komenda jest jedną z niewielu jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego i kraju, która nie posiada aktualnego sztandaru.

Planowany sztandar będzie stanowił widoczny znak łączący wszystkich policjantów powiatu tucholskiego. Będzie symbolem dumy, honoru i etosu zawodowego, a także wpłynie na lepszą integrację środowiska policyjnego i jego pracę – niezwykle ważną dla całej społeczności lokalnej powiatu tucholskiego, głównie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Brak sztandaru jest mocno odczuwalny, zwłaszcza podczas ślubowań nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji, którzy powinni na ten sztandar składać rotę ślubowania. Posiadanie sztandaru pozwoli też tucholskim policjantom uczestniczyć w uroczystościach państwowych, poprzez wystawianie pocztu sztandarowego. Wierzymy, że ufundowanie i uroczyste wręczenie sztandaru funkcjonariuszom Policji naszego powiatu wyzwoli w nich dalszą wolę działania, oddania i poświęcenia w służbie społeczeństwu.

Materiał filmowy zaprezentujemy jutro.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza