Podpisano umowę na budowę budynku komunalnego w Kęsowie

Estimated read time 1 min read

14 lutego 2022 r. władze Gminy Kęsowo podpisały umowę na budowę budynku komunalnego wielorodzinnego w Kęsowie (na działce 422/5).

Dzsiaj nastąpiło również przekazanie placu budowy. Wykonawcą inwestycji (po przeprowadzonym wcześniej przetargu) będzie firma Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Leszka Stosika z Osia, która wykona powierzone zadanie za kwotę 2.390.425,74 zł.

Roboty zrealizowane zostaną do końca listopada 2022 r. Inwestycja uzyskała 86 % wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


(red.)

FB Kęsowo

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza