Gostycyński GOK zrealizuje projekt „KARTY Z KALENDARZA MŁODEGO PATRIOTY”

Estimated read time 3 min read

Za tę inicjatywę załodze GOK-u należą się brawa, zwłaszcza, że znamy już ogólny zarys realizacji tego projektu. Będzie wspaniały, to informacja pewna.

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ‘’KARTY Z KALENDARZA MŁODEGO PATRIOTY’’. Działania będą przebiegać w ramach konkursu, ogłoszonego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego -Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej – program FUNDUSZ PATRIOTYCZNY – edycja „NIEPODLEGŁOŚĆ PO POLSKU” – PRIORYTET.

Jak powstał i czym jest Fundusz Patriotyczny?

Z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego powołany został  Fundusz Patriotyczny, którego operatorem jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Powołanie funduszu poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, które nadzorował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.

Fundusz Patriotyczny to program od dawna wyczekiwany przez patriotyczne środowiska społeczne, które po 1989 roku nie uzyskały możliwości w pełni swobodnego korzystania na równych prawach ze wsparcia państwa polskiego. Obecnie to zmieniamy i dzięki wsparciu naszego rządu organizacje zaangażowane w kultywowanie pamięci narodowej, przypominanie dziejów naszych Bohaterów, troskę o prawdę historyczną zyskują instytucjonalne i finansowe wzmocnienie. Chcemy w ten sposób nadrobić stracony czas i dać szansę grupom pasjonatów, patriotów-społeczników na skuteczną i nieskrępowaną oddolną aktywność.

Fundusz Patriotyczny funkcjonuje w ramach Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – państwowej instytucji kultury powołanej w lutym 2020 roku, a której zadaniem jest ochrona polskiego dziedzictwa Chrześcijańskiej Demokracji i ruchu narodowego. Celem i podstawowym zadaniem programu jest zatem wspieranie wszelkiego rodzaju podmiotów społeczeństwa obywatelskiego: fundacji, stowarzyszeń i innych środowisk pozarządowych, ale także instytucji samorządowych. Każda zgłoszona inicjatywa będzie starannie analizowana przez szerokie grono doświadczonych ekspertów. Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez dwóch niezależnych od siebie rzeczoznawców. W przypadku, gdy ich oceny będą zbyt mocno od siebie odbiegać, wniosek trafi do oceny trzeciego eksperta. Taki mechanizm zagwarantuje, że pieniądze publiczne zostaną rozdysponowane we właściwy, odpowiedzialny i transparentny sposób.

Przewiduje się uruchomienie dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I i Priorytet II). W ramach programu Priorytet I będzie można się ubiegać o dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. Tu wsparcia będą mogły szukać podmioty działające np. w grupach rekonstrukcyjnych czy w ramach organizacji promujących historię Polski. W ramach programu Priorytet nr II będą finansowane duże przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego. W sumie budżet Funduszu Patriotycznego wyniesie 30 mln zł.


(red.)

FB GOK Gostycyn

fundusz-patriotyczny.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza