0 2 min 2 lata

KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGOz dnia  21 lutego 2022 R. W SPRAWIE WZNOWIENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO.

Informujemy, od dnia 1 marca 2022 roku wznawiamy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego.

Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach nadal będzie można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Pod nr telefonu (52) 559 07 51 w godzinach pracy starostwa można ustalić termin porady w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

PUNKT W TUCHOLI

 • Punkt:  Książnica Tucholska
  (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)
  – od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE

 

 • Punkt: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  poniedziałek 9:00 – 13:00

 

 • Punkt: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  wtorek 8:00 – 12:00

 

 • Punkt: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  środa 13:00 – 17:00

 

 • Punkt: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  czwartek 8:00 – 12:00

 

 • Punkt: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  piątek 8:00 – 12:00

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. o zakładanie maseczek, dezynfekowanie rąk i zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji można uzyskać na stronie www.tucholski.pl, zakładka „Nieodpłatna Pomoc Prawna”.


(red.)

tucholski.pl