KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGO

Estimated read time 2 min read

KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGOz dnia  21 lutego 2022 R. W SPRAWIE WZNOWIENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO.

Informujemy, od dnia 1 marca 2022 roku wznawiamy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego.

Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach nadal będzie można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Pod nr telefonu (52) 559 07 51 w godzinach pracy starostwa można ustalić termin porady w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

PUNKT W TUCHOLI

 • Punkt:  Książnica Tucholska
  (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)
  – od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE

 

 • Punkt: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  poniedziałek 9:00 – 13:00

 

 • Punkt: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  wtorek 8:00 – 12:00

 

 • Punkt: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  środa 13:00 – 17:00

 

 • Punkt: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  czwartek 8:00 – 12:00

 

 • Punkt: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  piątek 8:00 – 12:00

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. o zakładanie maseczek, dezynfekowanie rąk i zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji można uzyskać na stronie www.tucholski.pl, zakładka „Nieodpłatna Pomoc Prawna”.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza