0 5 min 2 lata

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski podpisał wczoraj (30.03) umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów sportowych na działalność statutową w 2022 roku.

Poniżej lista organizacji oraz ich przedstawiciele, którzy parafowali umowy:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż reprezentowane przez Irenę Szwankowską – prezesa i Marię Piekarską – skarbnika:

 • Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie: 1 216,00 zł;
 • Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie: 1 400,00 zł;
 • Organizacja i udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach, festynach, festiwalach, przeglądach piosenki dziecięcej, wystawach i biesiadach: 1 000,00 zł.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Raciąż

2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, Koło nr 135 w Tucholi reprezentowany przez Sławomira Krysia – prezesa koła i Michała Pałczyńskiego – członka zarządu koła:

 • Młodzieżowa Szkółka Wędkarsko–Ekologiczna: 3 100,00 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” reprezentowany przez Dariusza Marcinka – prezesa zarządu:

 • Organizacja imprez sportowo–rekreacyjnych: 3 200,00 zł.

4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Tucholi reprezentowana przez ks. Wiesława Herolda – proboszcza parafii:

 • Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie: 3 000,00 zł;
 • Organizacja i udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach, festynach, festiwalach, przeglądach piosenki dziecięcej, wystawach i biesiadach: 3 000,00 zł;
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży: 10 000,00 zł.

5. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” reprezentowane przez Patrycję Walkowiak – prezesa i Piotra Mówińskiego – wiceprezesa:

 • Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola. BLIŻEJ KULTURY: 2 000,00 zł;
 • Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola. Wycieczka do Wioski Chlebowej: 1 500,00 zł;
 • Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, festynów, biesiad oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym z gminy Tuchola. ŻYJ ZDROWO I NA SPORTOWO: 960,00 zł;
 • Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, festynów, biesiad oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym z gminy Tuchola. ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA: 1 000,00 zł;
 • Organizacja i udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach, festynach, festiwalach, przeglądach piosenki dziecięcej, wystawach i biesiadach. JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ: 900,00 zł;
 • Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie. STARE W NOWYM – NOWE W STARYM: 1 000,00 zł;
 • Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie. SPOTKANIA Z MUZYKĄ: 1 000,00 zł.

6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy w Tucholi reprezentowane przez Piotra Grudzina – prezesa oddziału powiatowego i Barbarę Górecką – skarbnika oddziału powiatowego:

 • Organizacja i udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach, festynach, festiwalach, przeglądach piosenki dziecięcej, wystawach i biesiadach: 1 000,00 zł;
 • Szkolenie edukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla diabetyków połączone z pokazem i drobną sprzedażą sprzętu i produktów: 1 000,00 zł.

7. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie, oddział w Tucholi reprezentowane przez Antoninę Olszewską – skarbnika oddziału:

 • Organizacja warsztatów twórczych: 1 000,00 zł.

8. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka” reprezentowany przez Janusza Zawadzinskiego – prezesa zarządu:

 • Organizacja imprez sportowo–rekreacyjnych: 9 300,00 zł.

Życzymy pomyślnego zrealizowania założonych celów!


(red.)

tuchola.pl