0 1 min 2 lata

Radni nie mieli najmniejszych wątpliwości, burmistrz Tucholi uzyskał absolutorium, przy nieobecności radnej Madej 14 głosów było „za”. Burmistrz ma powody do radości, a my zamykamy budżet gminny 2021 roku.


(red.)