Przewodnicząca Rady Powiatu na przekazaniu placów budowy

Estimated read time 1 min read

Trwa remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo – Lubiewo na odcinku 1 km. Z całkowitej kwoty na zadanie w wysokości 697.189,83 zł aż 500.000,- zł sfinansuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego, Gmina Lubiewo dołoży 40.000,- zł a pozostałe środki zapewni Powiat Tucholski.

Przekazano też plac budowy na remont odcinka drogi powiatowej nr 1031C relacji Wierzchlas – droga wojewódzka 240. Wartość zadania to 127.611,89 zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych wyniesie 100.000,00 zł.

Oba zadania mają zostać zrealizowane do 28 listopada 2022 r.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza