0 1 min 2 lata

Dobiegł końca remont drogi powiatowej nr 1005C Czersk – Tleń na odcinku Śliwice – Łąski Piec od km 13+200 do km 14+205 z wyłączeniem odcinka kolejowego od km 13+263 do km 13+330. Za 575.882,04 zł droga zyskała nową nawierzchnię, pobocza, nowe elementy bezpieczeństwa. Finansowanie pochodziło w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałe 50% to wkład własny Powiatu Tucholskiego.


(red.)

tucholski.pl