Bysławek. Marszałek z wizytą w dawnym klasztorze.

Estimated read time 4 min read

Pierwsze wzmianki o miejscowości Bysławek pochodzą z XIV wieku. Historia miejsca w XV w. naznaczona była  działaniami militarnymi, prowadzonymi na pograniczu polsko – krzyżackim.

W 1568 r. właścicielem Bysławka został Adam Żaliński, sędzia ziemski tucholski, który ożenił się z Elżbietą Mortęską rodzoną siostrą Magdaleny Mortęskiej, ksieni chełmińskich benedyktynek ( ksieni to przełożona klasztoru żeńskiego w niektórych starych zakonach, np. u benedyktynek; słowo nieco przestarzałe).

Para miała troje dzieci: syna Adama, oraz dwie córki – Annę i Zofię. Po śmierci rodziców, córka Zofia, za zgodą opiekunów, zamieszkała w chełmińskim klasztorze. Po śmierci brata i ślubie siostry przeprowadzono nowy podział majątku między siostrami.

Zofia z Bysławka, Minikowa i Trutnowa uczyniła fundację dla klasztoru benedyktynek chełmińskich. Pierwszy raz benedyktynki trafiły do Bysławka na początku 1602 roku. Powodem była epidemia, która wybuchła w Chełmnie.

Ksieni nie planowała otwarcia nowej placówki, dlatego po ustaniu epidemii siostry powróciły do Chełmna.

Jednak mieszkańcy Bysławka wysłali do ksieni delegatów z prośbą, by siostry ponownie zamieszkały we dworze. Benedyktynki na stałe przybyły do Bysławka w połowie maja 1603 r. Oprócz posługi modlitewnej i pracy fizycznej, przynależnej powołaniu zakonnemu, siostry rozpoczęły liczne remonty – powstałam.in. kaplica św. Wawrzyńca, wyposażona w ołtarz ufundowany przez M. Mortęską w 1619 roku. Po kasacie zakonu przez rząd pruski w 1836 ostatnia benedyktynka wyjechała z Bysławka w 1852 roku.

Klasztor wraz z ziemią go okalającą został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które wydzierżawiły zabudowania ojcom franciszkanom – reformatorom, a ci wyremontowali budynki i  zbudowali nowe ołtarze w kościele.

Franciszkanie odeszli z Bysławka w 1875 roku. Siostry miłosierdzia odzyskały klasztor od władz pruskich i wprowadziły się do Bysławka w 1881 roku.

Od tej chwili ożywiały życie religijne na wsi, a także spełniały wiele różnych społecznych posług.

Od 2018 roku w kompleksie poklasztornym mieści się Dom Formacyjny Diecezji Pelplińskiej, który ma służyć wszystkim tym, którzy chcą pogłębić swoją więź z Bogiem i drugim człowiekiem oraz przygotować się do apostolstwa.

Z klasztorem w Bysławku wiąże się jeszcze jedna historia, to właśnie tutaj powstał pomysł stworzenia TOKiS-a, który do dzisiaj ewoluuje, ale to już zupełnie inna historia.

W ubiegłym tygodniu do dawnego klasztoru zawitali niecodzienni gości z wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim na czele. Po tej wizycie obiecujemy sobie wiele, ponieważ kompleks wymaga gigantycznych nakładów, aby zachować go dla następnych pokoleń. Goście spotkali się z wielką serdecznością obecnych gospodarzy, którzy oprowadzili uczestników spotkania po całym kompleksie omawiając jego znaczenie historyczne i współczesne. To doprawdy niezwykłe miejsce, które stanowi zabytkową perłę na terenie powiatu tucholskiego. Bez wątpienia już jest atrakcją turystyczną, którą poznali nieliczni.

TOKiS-PRESS TV poznał jego historię od krypt po strych już dawno temu. Pozostałości po dawnym klasztorze widoczne są na każdym kroku i ukazują, jak zmieniało się to miejsce. Dzisiaj, dzięki pani wójt Lubiewa, po trudnych latach trwania pandemii, powracają do Bysławka imprezy masowe, które zawsze rozpoczynają się od dawnego klasztoru, który słynął z doskonałej kuchni, tak jest również i dzisiaj.

Dla tych, którzy nigdy tam nie byli, proponujemy galerię wybranych fotografii zarówno kompleksu na tle wsi Bysławek.


(red.)

Na podstawie ulotki wydanej przez Dom Formacyjny Diecezji Pelplińskiej w Bysławku.

Fot. tokis.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza