CEKCYN. Podsumowanie projektu zatytułowanego: „Cekcyńscy seniorzy – aktywni, zintegrowani i zmotywowani”.

Estimated read time 1 min read

8 października o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbędzie się podsumowanie projektu zatytułowanego: „Cekcyńscy seniorzy – aktywni, zintegrowani i zmotywowani”. Projekt realizowany jest przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” od 15 kwietnia do 15 października 2022r. a uczestniczy w nim 15 osób.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 osób 50+ z terenu gm. Cekcyn oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 3 osób z otoczenia tychże osób również zamieszkujących gminę Cekcyn w formie spotkań stacjonarnych i wyjazdowych. Wśró aktywności wymienić można: Warsztaty z psychologiem zajęcia z dietetykiem, fizjoterapeutą, zajęcia artystyczne, wyjazdowe, animacyjne, otwarte spotkanie grupowe, wsparcie indywidualne – masaż geriatryczny oraz spotkanie specjalistyczne dla osób z otoczenia.

Projekt realizowany w ramach LSR „Dekel do borowiackiej grapy”
Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.


(RED.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza