Komunikat Starosty Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z realizacją na terenie całego kraju profilaktyki jodowej informujemy, że na terenie naszego powiatu zostały wyznaczone i przygotowane punkty dystrybucji tabletek jodku potasu.

Zostaną one uruchomione WYŁĄCZNIE
na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

DO TEGO MOMENTU PUNKTY WYDAWANIA PREPARATU BĘDĄ
NIECZYNNE, NIE MA KONIECZNOŚCI UDAWANIA SIĘ DO NICH.

Podkreślić należy, że podejmowane działania mają wyłącznie charakter prewencyjnym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletek jodku potasu, po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego, najlepiej w ciągu dwóch godzin. Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowana nadal pozostaje korzystne.

Uprawnione do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe, a osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodu potasu (w szczególności dotyczy to uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w sytuacji zaistnienia zdarzenia radiacyjnego mogą przebywać w szkole, a upoważnienie pozwoli im na odbiór tabletek jodku potasu z najbliższego punktu dystrybucji)

Zgodnie z rekomendacjami, preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.

WAŻNE! Jodek potasu jest lekiem, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami medycznymi, a także wywoływać działania niepożądane.

Każdy kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

 

Dawkowanie: dorośli do 60. roku życia i dzieci powyżej 12. roku życia: dwie tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

dzieci od 3 do 12 roku życia: 1 tabletka (50 mg jodu)

dzieci od 1 miesiąca do 3 loku życia: 1/2 tabletki (25 mg jodu)

noworodki: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)

kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.).

Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

 

CAŁOŚĆ KOMUNIKATU WRAZ Z WYKAZEM MIEJSC DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza