0 2 min 1 rok

Pan Czesław jest niezwykle aktywnym mieszkańcem Tucholi. Często bierze udział w przeróżnych spotkaniach kulturalnych z ciekawymi ludźmi, których obdarowuje swoimi pracami. Czym się zajmuje? Pirografią.

Czym jest pirografia?
Sam twórca mówi, że pirografia to technika wykonania dzieł ogniem, po chwili dodaje, że rozgrzanym grotem i rzeczywiście, aby wykonać dzieło potrzeba narzędzi, które teraz można już kupić bez większych trudów. Kiedyś pirografy wykonywało się własnoręcznie, sięgając po technikę wyjętą prosto z procesu lutowania.  Sama nazwa pirograf wzięła się z połączenia dwóch słów greckich pyt – ogień i graphos (napis, znak).
Rozgrzany do czerwoności grot staje się świetnym narzędziem do tworzenia w takich materiałach, jak drewno, skóra. Autor swoje dzieła tworzy używając sklejki, która w pirografii świetnie się sprawdza.
Wydaje się, że SP w Gostycynie jest idealnym miejscem do wyeksponowania części praca autora, który w swoim dorobku ma ogromną kolekcję poświęconą papieżom w tym postaci polskiego papieża. Pamiętajmy o tym, że wspomniana ma swojego patrona i jest nim właśnie Jan Paweł II.
Ekspozycję przygotowano w szkolnej świetlicy, która zapewnia świetne warunki w tym ten najważniejszy w postaci dobrego światła. Oczywiście, oficjalne otwarcie wystawy poprzedziło spotkanie w szkolnym korytarzu i właśnie tam odbyło się wprowadzenie.
Były kwiaty, gratulacje, drobne upominki oraz chwila na przemowy: gospodarza obiektu, pana dyrektora Marka Sassa, autora wystawy, pana Czesława Frydę oraz zaproszonych gości. Całość uświetnił występ chóru, który zaśpiewał tak ukochaną przez Naszego Papieża „BARKĘ”.


(red.)