0 2 min 1 rok

Coś drgnęło w sprawie obwodnicy Tucholi, mianowicie w PORTALU KUJAWSKO – POMORSKIM  pojawiła się wypowiedź marszałka.

– Budowa obwodnic to uzupełnienie naszych działań związanych z modernizacją kujawsko-pomorskich dróg. W wielu miastach nie ma możliwości przebudowy dróg w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego decydujemy się na obwodnice. Zlecenie ważnych inwestycji nie byłoby możliwe bez współpracy z samorządami lokalnymi. To bardzo ważne, że już na wstępnym etapie wspólnie przygotowujemy i finansujemy te zadania. Dokumentacje ułatwią również pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych. Udało się nam już zapewnić finansowanie budowy nowych obejść Brodnicy, Rypina i Tucholi. Przy kolejnych obwodnicach wykorzystamy też nasze środki unijne z nowej perspektywy na lata 2021-27 – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Budowa obwodnic Tucholi, Brodnicy i Rypina według wstępnych szacunków pochłonie około 300 mln złotych. Na realizację tych zadań Urząd Marszałkowski pozyskał blisko 170 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Tuchola – trasa o długości 10 kilometrów będzie omijać miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Przebieg trasy uzgodniono podczas konsultacji społecznych. Szacowany koszt budowy tej trasy to 126 mln zł (pozyskano 75 mln zł dofinansowania z RFRD). Generalny dyrektor ochrony środowiska po 3 latach zakończył rozpatrywanie odwołania jednego z mieszkańców, co umożliwi zakończenie prac nad koncepcją obwodnicy. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej.

Informacja pomija kwestię kolejnego protestu, który przedstawiliśmy w materiałach specjalnych.

60-procentowe rządowe wsparcie na budowę obwodnicy Tucholi (TV)

„Pospolite ruszenie” w sprawie obwodnicy Tucholi

List otwarty w sprawie obwodnicy Tucholi

 


(red.)