Modernizacja dróg powiatowych w Gminie Cekcyn i Tuchola

Estimated read time 2 min read

W czwartek 23 lutego 2023 roku Starosta Tucholski Michał Mróz podpisał umowę z firmą REDON NAKŁO na modernizację ponad 4 km dróg powiatowych: odcinka drogi 1024C Okiersk-Zalesie i odcinka drogi 1009C Wysoka – Raciąż.

Realizacja zadania kosztować będzie łącznie 3.357.061,51 zł, z czego 95% sfinansowane zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a pozostałe 5%, czyli 167.853,08 pochodzi ze środków własnych Powiatu. Modernizacja obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie tłuczniem kamiennym poboczy, utwardzenie zjazdów i wykonanie elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prace rozpoczną się niebawem i potrwają maksymalnie 8 miesięcy, do 23 października 2023 roku.

W czasie uroczystego podpisania umowy pan Andrzej Trudziński, Prezes Zarządu firmy REDON NAKŁO Sp. z o.o. która wygrała przetarg na realizację zadania, przypomniał. że firma ta już wcześniej realizowała prace na drogach Powiatu Tucholskiego i dotychczasowa współpraca układała się znakomicie. Starosta Tucholski Michał Mróz zauważył, że modernizowane drogi mają już na pewno ok. 50-60 lat, pozostaje więc mieć nadzieję, że po zakończeniu prac służyć będą równie długo. Zwrócił też uwagę na fakt, że dofinansowanie na poziomie 95% pozwala na realizację inwestycji nawet przy trudnej sytuacji finansowej samorządu powiatowego.

Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski zaprezentował pokaz slajdów przedstawiających obecny stan drogi. Członek Zarządu Powiatu Waldemar Kierzkowski przypomniał, że dobry stan dróg jest niezbędny dla zapobieżenia wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców, w tym podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Radny Powiatowy Bartosz Puchowski dziękował Zarządowi Powiatu w imieniu swoim oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Doroty Gromowskiej za konsekwentne działania zmierzające do poprawy stanu powiatowej infrastruktury drogowej. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wyraził zadowolenie z powodu naprawy kolejnego krytycznego odcinka infrastruktury drogowej.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza