Odprawa z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych

Estimated read time 3 min read

23 lutego br. w sali obrad Urzędu Gminy w Gostycynie odbyła się odprawa roczna z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych. Spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatu, służb, inspekcji, straży oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Gostycyn przewodził wójt Ireneusz Kucharski.

 

Gospodarz gminy mówił m.in. o potrzebach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie gminy, o realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz o wdrażanym obecnie projekcie budowy Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców w Gostycynie. Pomysł z GCBM zrodził się kilka lat temu, po nawałnicy w 2017 roku, w momencie, gdy samorządy musiały zmierzyć się z licznymi problemami z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i trudnościami wynikającymi z przerw w dostawach prądu. Placówka powstanie w zmodernizowanym budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostycynie.

Gmina planuje utworzyć w tym miejscu gminne centrum zarządzania i centrum monitoringu wizyjnego. Pozyskiwane tam dane będą służyły miejscowej policji i służbom medycznym do dalszych działań operacyjnych. Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt sali konferencyjnej celem prowadzenia szkoleń i spotkań, tzw. doskonalenia zawodowego strażaków w wybranych obszarach edukacji dla bezpieczeństwa.

Podczas czwartkowego spotkania wójt Ireneusz Kucharski wyraził nadzieję, że przyszłoroczna odprawa z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych odbędzie się już w tym, wskazanym miejscu, w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców w Gostycynie.
Szczegółową relację w kwestii działań podejmowanych przez poszczególne służby w zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie gminy za ubiegły rok przedstawiła Danuta Jawor, pełnomocnik wójta do spraw obrony cywilnej. Głównym tematem była pomoc uchodźcom i tworzenie zbiorowych miejsc zakwaterowania. Dla gostycyńskiego samorządu takim punktem była szkoła w Wielkiej Kloni, która została dostosowano do potrzeb mieszkaniowych.

Dyskutowano także o sprawach legislacyjnych związanych z obroną cywilną i propozycjach zmian. Tę cześć omówił Krzysztof Szulczyk, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mówił też o systemach łączności i alternatywnych źródłach zasilania. Okazuje się, że większość stacji paliw w naszym regionie posiada już agregaty prądotwórcze. W odpowiednie urządzenia zaopatrują się też poszczególne sklepy. Gmina Gostycyn jak wskazał Krzysztof Szulczyk w tej kwestii jest bardzo dobrze przygotowana. Samorząd zadbał o to, by na wyposażeniu poszczególnych jednostek znalazły się agregaty.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały plany z zakresu doskonalenia systemu wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Była też mowa o podjęciu kroków w celu objęcia ochroną i odpowiedniego zabezpieczenia ujęć wody.


(red.)

gostycyn.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza