0 1 min 1 rok

Przebudowa Leśnej w Cekcynie trwa, a postępy są widoczne.

Trwa przebudowa drogi 1026C ul. Leśna w Cekcynie na odcinku ok. 1 km.

Co się zmieni?

Wykonane zostaną poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów, wykonanie poboczy, elementów BRD. Przebudowa drogi ułatwi mieszkańcom terenów, na których funkcjonowały PGR-y dojazd min. do pracy, szkoły, urzędu, szpitala, ośrodka zdrowia oraz instytucji kultury. Poprawi również ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Okres realizacji zadania: powyżej 13 miesięcy od podpisania umowy.

Realizacja do 16.03.2024 r.


(red.)

 

„Przebudowa Drogi Powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn” u. Leśna w Cekcynie – prace ruszają od najbliższego poniedziałku!