0 5 min 12 miesięcy
Wiślany prom „Flisak” rozpoczął w sobotę (29 kwietnia) próbne rejsy pomiędzy Czarnowem i Solcem Kujawskim. Wcześniej zbudowaliśmy przyczółki oraz przebudowaliśmy wojewódzką drogę nr 249. Nowa infrastruktura ułatwi komunikację pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem oraz wzmocni potencjał turystyczny regionu. Pierwszy rejs poprzedził briefing prasowy z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego i lokalnych samorządowców. W ciągu najbliższych czterech miesięcy kursy będą bezpłatne.

Pierwszy rejs poprzedził briefing prasowy z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego i lokalnych samorządowców. W ciągu najbliższych czterech miesięcy kursy będą bezpłatne.

 Prom Flisak zaczyna swoją pracę łącząc Kujawy z Pomorzem, bo symbolika tej przeprawy ma też ten wymiar. Jesteśmy w Solcu na Kujawach – mówi marszałek Piotr Całbecki. – A wypłynęliśmy z Pomorza, z Ziemi Chełmińskiej. Dziękuję naszym partnerom samorządowcom, za to, że wzajemnie zawierzyliśmy – starostwom, pani burmistrz, wójtowi. Jestem przekonany, że tutaj powstanie most.  A teraz mamy prom. Bezpieczny, zorganizowany, obsługiwany przez profesjonalnego armatora i zabezpieczony przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W uroczystości udział wzięli również: starostowie bydgoski Wojciech Porzych, toruński Marek Olszewski, Teresa Substyk burmistrz Solca Kujawskiego, Jan Surdyna wójt gminy Zławieś Wielka, radny województwa Tadeusz Pogoda, Przemysław Dąbrowski dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Graczyk, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego.

Do końca sierpnia prom Solec Kujawski-Czarnowo pracuje w okresie próbnym. W tym czasie trwać będą m.in. pomiary czasu pokonywania rzeki pomiędzy przyczółkami, załadunku i rozładunku. Na ich podstawie zbudowany zostanie docelowy rozkład. W tym czasie przeprawa funkcjonować będzie w dni powszednie w godzinach od 6 do 19, a w niedzielę i święta od 7 do 17.  Rejsy w odstępach nie rzadziej niż jeden na godzinę. Korzystanie promu, jest w czasie próbnym bezpłatne.

Okres próbny pozwoli optymalnie zorganizować działanie promu.

Przeprawa promowa pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem jest połączeniem sezonowym. Kursowanie jednostki uzależnione będzie od warunków pogodowych i stanu Wisły. Wstępne założenia przewidują ośmiomiesięczny okres funkcjonowania.
Po okresie próbnym za obsługę promu odpowiedzialny będzie armator, którego wyłoni przygotowywane postępowanie przetargowe. Będzie on odpowiedzialny m.in. za sterowanie ruchem pojazdów na przyczółkach, organizację sprzedaży biletów, utrzymywanie jednostki w należytym stanie technicznym czy aktualizację informacji o godzinach kursowania.
Prom jest jednostką boczno-kołową z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajduje się miejsce dla 15 samochodów osobowych lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych. Na dziobie i rufie zamocowano klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana jest sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie znalazły się miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.
W ramach inwestycji przebudowano także drogę wojewódzką po stronie Solca i Czarnowa na odcinku 2,5 km. Od podstaw powstały konstrukcje dróg, parkingów, zatok autobusowych i przyczółków (każdy wyposażony w dwa stanowiska promowe). Od strony Solca dodatkowo wybudowano wzdłuż ulicy Żeglarskiej chodnik, przejścia dla pieszych i kanalizację deszczową, poprawiono geometrię skrzyżowań ulic Żeglarskiej z Bydgoską i Kościuszki oraz ułożono na tych ulicach nowe nawierzchnie.
Wartość całej inwestycji to ponad 22 mln złotych. Zadanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Nazwę promu wyłonił konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski i Miasto Solec Kujawski.

(red.)

Mat. nadesłane

Beata Krzemińska