Cel: bezpieczeństwo żywnościowe i odporność na zagrożenia

Estimated read time 5 min read

Debata piątkowych (2 czerwca) obrad posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów toczyła się wokół kwestii odporności europejskich systemów produkcji i dystrybucji żywności na zagrożenia i kryzysy oraz podejmowanych lokalnie działań odpowiadających na związane z nimi wyzwania. Komisja Europejskiego Komitetu Regionów w Toruniu

– Komisja NAT odgrywa istotną rolę w Komitecie Regionów – podkreśliła już na samym początku Isilda Maria Prazeres Gomes, przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów – Ostatnie lata to czas zmagań z wieloma kryzysami na całym świecie – wojną w Ukrainie, pandemią koronawirusa i niedostatkiem wody, z powodu którego cierpi rolnictwo. Wobec tych wszystkich problemów konieczne jest wypracowanie nowych kierunków działań, które zabezpieczą nas na przyszłość. Kluczowym słowem debat jest więc „odporność” – na różnego rodzaju nadchodzące wyzwania.

 

 – Województwo kujawsko-pomorskie to znakomite miejsce do rozważań na temat wyzwań współczesnego rolnictwa. Jesteśmy regionem o bardzo dużych tradycjach rolniczych. Dzięki ciężkiej pracy kolejnych pokoleń rolników, zdolnych do wprowadzania najlepszych dostępnych praktyk i rozwiązań oraz dzięki znakomitemu zapleczu o charakterze naukowym, doradczym i edukacyjnym, nasze województwo prezentuje wyjątkową pozycję pod względem wielkości produkcji żywności i jej jakości – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Pierwsza wczorajsza sesja dotyczyła wpływu zmian klimatu na systemy żywnościowe. Latem ubiegłego roku w Europie odnotowano najgorszą suszę od 500 lat. Połączenie rekordowych temperatur z niskimi opadami deszczu spowodowało wysuszenie rzek, pożary lasów oraz nieurodzaje. Dołożyło się to do już wysokich cen żywności. Wśród ekspertów prof. Ireneusz Sobota, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie, dr Pedro Arias z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, główny inspektor państwowej ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski, Isabel Paliotta z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska, Adam Nowak, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Młodych Rolników i prof. Paweł Wiśniewski z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu UMK.

 

Tworzenie regionalnych strategii na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego to temat drugiego panelu dyskusyjnego.

 

Marszałek Piotr Całbecki był odpowiedzialny za przygotowanie opinii w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu, która została jednogłośnie przyjęta podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów.

 

– Kryzys, z którym mamy dziś do czynienia, nie jest ani pierwszym, ani ostatnim. Dlatego musimy lepiej przygotować się na wszelkie przyszłe kryzysy, w tym te związane ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. W przyjętym dokumencie Komitet Regionów wzywa Komisję Europejską do wzmocnienia lokalnych systemów żywnościowych. Rozwój zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych to najlepszy sposób na zagwarantowanie wysokiej jakości żywności i godziwych dochodów naszych rolników – podkreślał wówczas marszałek Piotr Całbecki.

 

Czytaj Komitet Regionów: wykorzystajmy kryzys dla wzmocnienia lokalnych systemów żywnościowych

 

– Żywność [w państwa członkowskich Unii Europejskiej]  jest najwyższej jakości – to jest podstawa, na której możemy budować przyszłość. Zależy nam na tym, aby być najlepszymi teraz i w przyszłości, dlatego tak ważne jest, żebyśmy wspierali nasze rolnictwo, a nie je ograniczali. Najważniejsze jest utrzymanie równowagi między terenami wiejskimi a miejskimi. To właśnie staramy się wdrażać w Bawarii. To proces, który trwa – nie staje się z dnia na dzień. Pracujemy na tym od wielu lat i zależy nam na tym, aby tereny wiejskie zachować w jaki najlepszej formie – mówiła eurodeputowana Marlene Mortler.

 

Kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa żywnościowego są dobrze prosperujące lokalne i regionalne systemy żywnościowe. Zwiększenie ich przyszłej odporności ma zasadnicze znaczenie, co oznacza: zachęcanie do bardziej zróżnicowanej regionalnej i lokalnej produkcji żywności; pełne wykorzystanie potencjału lokalnych łańcuchów dostaw i zamówień publicznych na żywność; ułatwianie innowacji wspierających małe gospodarstwa rolne i lokalną produkcję żywności. Podczas debaty, z udziałem Marlene Mortler, sprawozdawczyni raportu PE na temat bezpieczeństwa żywnościowego, zebrani dyskutowali na temat tego, w jaki sposób regionalne strategie bezpieczeństwa żywnościowego mogą przyczynić się do budowania bardziej odpornego i zrównoważonego systemu żywnościowego. W spotkaniu uczestniczyli także Christina Borchmann, dyrektor ds. planów strategicznych wspólnej polityki rolnej Komisji Europejskiej, dyrektor departamentu ds. zmian klimatu i ochrony środowiska ukraińskiej spółki energetycznej DTEK Natalija Slobodian i Vivien Franck z Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI).

 

NAT jest jedną z merytorycznych komisji roboczych Komitetu Regionów, który jest ważnym gremium doradczym w strukturach Unii Europejskiej, określanym jako głos regionów w Brukseli. Zasiada w niej ponad stu samorządowców ze wszystkich dwudziestu siedmiu państw Wspólnoty. Prace NAT dotyczą m.in. spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwem oraz ochroną konsumentów i zdrowiem. W obecnej kadencji skupiają się one przede wszystkim na tak zwanej agendzie wiejskiej dla Europy i zdrowiu publicznym.

 

Koniec maja i początek czerwca to czas debat europejskich ekspertów w naszym regionie. W poniedziałek i wtorek (29 i 30 maja) odbyła się dyskusja dotycząca społecznych i ekonomicznych skutków starzenia się społeczeństwa. Zobacz Starzenie się społeczeństwa oczami ekspertów.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza