Remont drogi powiatowej nr 1024C Łosiny – Zalesie – Stary Sumin na odcinku od km 2+000 do km 3+136

Estimated read time 1 min read

17 sierpnia 2023 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi działając w imieniu Powiatu Tucholskiego podpisał umowę na realizację zadania pn.,, Remont drogi powiatowej nr 1024C Łosiny – Zalesie – Stary Sumin na odcinku od km 2+000 do km 3+136”.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.228.804,69 zł.

Na realizację tego zadania Zarząd Powiatu pozyskał środki zewnętrzne: 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 50%  z Funduszu Leśnego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wyremontowanie ponad 1km odcinka drogi od miejscowości Zalesie do zjazdu na Zamarte. Remont obejmuję min. nawierzchnie, pobocza, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz doświetlenie przejścia dla pieszych. Zadanie realizowane będzie przez Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski z siedzibą przy ul. Towarowej 1, 89-500 Tuchola. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 17 grudnia 2023 r.

Zarząd Powiatu składa podziękowania wszystkim, którzy czynili starania o doprowadzenie do realizacji tego zadania. Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia w trakcie jego realizacji oraz życzymy bezpiecznego korzystania z kolejnego zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej.


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza