Remont drogi powiatowej nr 1045C Klonowo – Lubiewo na odcinku od km 0+012 do km 1+200

Estimated read time 1 min read

24 sierpnia 2023 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi działając w imieniu Powiatu Tucholskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1045C Klonowo – Lubiewo na odcinku od km 0+012 do km 1+200”.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.179.961,94 zł.

Na realizację tego zadania Zarząd Powiatu pozyskał środki zewnętrzne: 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 50%  Funduszu Leśnego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wyremontowanie ponad 1 km odcinka drogi. Remont obejmuję min. nawierzchnie, pobocza, wykonanie oznakowania pionowego. Zadanie realizowane będzie przez firmę REDON NAKŁO Sp. z o.o.. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 24 listopada bieżącego roku.

Zarząd Powiatu składa podziękowania wszystkim, którzy czynili starania o doprowadzenie do realizacji tego zadania. Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia w trakcie realizacji zadania oraz życzymy bezpiecznego korzystania z kolejnego wyremontowanego odcinka drogi na terenie naszego powiatu.


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza