Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Estimated read time 3 min read

Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz reprezentujący związek Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF ) prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski podpisali dziś (7 września) opiewające na blisko 110 milionów euro porozumienie dotyczące inwestowania środków naszego programu regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla obszaru Metropolii Bydgoszcz w ramach polityki terytorialnej.

– Podpisany dziś dokument – porozumienie terytorialne – jest konsekwencją, uściśleniem i uzupełnieniem porozumienia zawartego w kwietniu 2023, na mocy którego zarząd województwa powierzył ZIT BydOF praktycznie wszystkie zadania związane z zarządzaniem przyznanymi środkami. Ma zasadniczą wagę, bo umożliwia władzom ZIT zawieranie umów z beneficjentami. Cieszę się, że dziś uruchamiamy pieniądze i ruszamy z kopyta – powiedział przed dzisiejszą ceremonią marszałek Piotr Całbecki.

 

– Samorządowcy szczególnie spoza Bydgoszczy czekali na konkursy i nabory wniosków. [Złożone już wnioski] (…) dotyczą m.in. przedszkoli, ścieżek rowerowych i wodociągów. Cieszę się, że teraz będziemy mogli podpisywać umowy, a oni będą mogli rozpocząć inwestycje. Dziękujemy za zaufanie, to duża odpowiedzialność, ale jesteśmy na nią przygotowani – podkreślił prezydent Rafał Bruski.

Załącznikiem do porozumienia terytorialnego jest lista przedsięwzięć priorytetowych. Wśród priorytetów inwestycyjnych ZIT BydOF są m.in. zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji publicznej i usprawnienie lokalnego systemu transportu publicznego, budowa ścieżek rowerowych, odnowa przestrzeni publicznej i przedsięwzięcia związane z adaptacją do zmian klimatu; środki zostaną też przeznaczone na wsparcie instytucji kultury i placówek edukacyjnych.

Lista przedsięwzięć priorytetowych

ZIT BydOF tworzą gminy i powiaty będące członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz: Bydgoszcz, powiat bydgoski i powiat nakielski oraz gminy Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin. Obszar zamieszkuje 600 tysięcy osób (30 proc. mieszkańców regionu). Miasto Bydgoszcz, jako instytucja pośrednicząca w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, dysponuje 104 milionami euro. Dzisiejsze porozumienie terytorialne opiewa na kwotę wyższą, obejmuje bowiem także dedykowaną bydgoskiemu ZIT-owi pulę środków przeznaczoną na instrumenty finansowe (pożyczki), realizowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.

Zobacz 104 miliony euro na ZIT Metropolii Bydgoszcz

Wartość FEdKP 2021-2027 to 1 836 mln euro. Samorząd województwa, który zarządza programem, powierzył obowiązki instytucji pośredniczącej dwóm podmiotom – drugim jest Wojewódzki Urząd Pracy.


(red.)

Mat. nadesłane.

Podpisanie porozumienia terytorialnego z Metropolią Bydgoszcz,

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza