0 6 min 7 miesięcy

Z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, lokalnych samorządowców i mieszkańców otwarto dziś (22 września) blisko trzydziestokilometrową kompleksowo zmodernizowaną trasę łączącą powiaty chełmiński i wąbrzeski z autostradą A1. Realizacja zadania wartego 177 milionów złotych była współfinansowana ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

– Z sukcesem zakończyliśmy największą w regionie inwestycję na drogach wojewódzkich. Trasa ta ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu z autostradą A1 – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

– Na tym nie koniec. Pracujemy już nad realizacją kolejnego ważnego zadania – obwodnicy, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza Lisewo.

 

W uroczystym otwarciu wzięli udział także starosta chełmiński Zdzisław Gamański, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, wójt Lisewa Jakub Kochowicz i wójt Stolna Jerzy Rabeszko oraz radni województwa Katarzyna Lubańska, Robert Malinowski i Tadeusz Pogoda.

Prace budowlane były podzielone na dwa etapy. Za przebudowę obu odcinków odpowiadało konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud.

W ramach modernizacji jezdnia została  wzmocniona i poszerzona do 7 metrów, a wzdłuż niej powstało szerokie pobocze. W kilku punktach skorygowano także przebieg drogi, co pozwoliło ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowano rondo. Takie rozwiązanie zastosowano także w Lisewie na połączeniu ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostały od niego odsunięte. W Lisewie powstało stanowisko do ważenia, a w Stolnie drogowa stacja meteorologiczna.

Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem powstało łącznie pięć skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowano na styku drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek.

Dzięki wsparciu samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym zmodernizowanym odcinku powstały bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 mln złotych. W przedsięwzięciu uczestniczyły też samorządy powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

Wykonawca dokończy jeszcze sadzenie wzdłuż drogi ponad pięciu tysięcy drzew.

Z myślą o wyprowadzeniu tranzytu z Lisewa przygotowujemy się również do budowy obwodnicy tej miejscowości. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej (koszt: 578 tys. zł). Trasa ominie Lisewo od północy i będzie miała długość około 2,7 km. Przy zadaniu współpracują samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, gminy Lisewa i powiatu chełmińskiego.

Inwestycja w liczbach:

 • 28,6 km to długość całej modernizowanej trasy (Lisewo-Wąbrzeźno 14,5 km; Stolno-Lisewo 14 km)
 • koszt prac budowlanych 138 mln zł, w tym na odcinkach:

Lisewo-Wąbrzeźno 69 mln zł,

Stolno-Lisewo 69 mln zł

 • wartość całej inwestycji: 177 mln zł
 • gwarancja: 7 lat
 • liczba wszystkich skrzyżowań – 31 (w tym rond)
 • liczba słupów oświetleniowych – 460
 • długość wszystkich dróg rowerowych i chodników – 32 696 m
 • objętość mieszanek asfaltowo-bitumicznych (jezdnia, zjazdy, ścieżki, skrzyżowania) – ok. 32 tyś. m3
 • liczba drzew do zasadzenia – 5 184
 • długość barier rurowych – 5 371 m
 • długość barier sprężystych – 1 545 m
 • liczba przejść dla pieszych – 46
 • liczba przepustów pod zjazdami – 307
 • przebudowa przejazdu kolejowego – 1 (w Kornatowie)
 • budowa przepompowni – 3 (Krusin, Płużnica, Lisewo)
 • budowa stacji meteorologicznej – (w Stolnie)
 • nośność drogi – 11,5 tony na oś
 • przebudowany odcinek przebiega przez 2 powiaty (chełmiński i wąbrzeski) i 5 gmin (Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk i Wąbrzeźno).

 

Gotowi na duże inwestycje

 

Tylko w tym roku na wojewódzkie drogi w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego zabezpieczyliśmy ponad pół miliarda złotych. Na kolejne lata Urząd Marszałkowski pozyskał też 136 mln euro środków unijnych, które wydamy m.in. na nasz regionalny program budowy obwodnic. Na część zadań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej wykorzystamy też zdobyte dofinansowanie centralne (ok. 170 mln zł na obwodnice i około 450 mln na rozbudowę innych dróg). Czytaj: Rekordowe wydatki na inwestycje drogowe w 2023 roku

 

Obecnie najważniejsze inwestycje drogowe prowadzone na drogach wojewódzkich to m.in.

(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl/ dla UMWKP