„BIAŁA WSTĄŻKA” na mundurach tucholskich policjantów

Estimated read time 2 min read

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 60 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Pomysł pochodzi z odległej Kanady i upamiętniającym zamordowanie w 1960r. sióstr Mirabal, działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Kampania rozpoczyna się 25 listopada, a jej koniec przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka, na szczęście Polska jest w „ogonie” statystyk, niemniej zdarza się proces kompletnie odwrotny, mianowicie, stosowanie przemocy przez kobiety wobec mężczyzn i takie sytuacje dopiero teraz odnajdują  światło dzienne.. Stereotyp jednak ciągle obowiązuje…

Komendę Powiatową Policji w Tucholi odwiedzili pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi. Białe wstążeczki, symbol akcji przeciw przemocy, pojawiły się na mundurach miejscowych policjantów.

Wczoraj (28.11.2023r.) miejscową jednostkę Policji odwiedzili wyjątkowi goście. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi Pani Kinga Cisewska – Kawczyńska wraz ze swoimi pracownikami zawiesili na mundurach tucholskich funkcjonariuszy białe wstążki. Jest to symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Policjanci wspierają tę kampanię i mówią stanowcze NIE dla przemocy.

Działania mundurowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegają między innymi na codziennej pracy w ramach procedury „Niebieska Karta”, podejmowaniu interwencji domowych oraz zatrzymywaniu osób stosujących przemoc w stosunku do swoich najbliższych.


(red.)

Mat. na podstawie informacji nadesłanych przez partnera.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza