TRZY PANIE WYRÓŻNIONE NAGRODAMI BURMISTRZA W DZIEDZINIE KULTURY

Estimated read time 2 min read

Uroczysty charakter miała piątkowa (29.12), nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Głównym punktem obrad było uhonorowanie działalności trzech pań. To Zenobia Majka, Maria Ollick i Maria Korytowska.

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, jako przewodniczący kapituły konkursowej „Laur Burmistrza Tucholi” w dziedzinie upowszechniania kultury, wręczył laureatkom listy gratulacyjne, kwiaty i nagrody za podejmowanie inicjatyw oraz wspieranie działalności kulturalnej o istotnym znaczeniu dla gminy i jej mieszkańców.

„Drogie Panie. Jesteście dla nas niezwykle ważne. Podziwiamy i doceniamy Wasze zaangażowanie. Cieszymy się, że Wasza praca oddziałuje na młode pokolenie. To niezwykle ważne dla utrzymania naszego dziedzictwa, promowania go. Wszystkie Panie robicie to znakomicie” – podkreślił burmistrz Tadeusz Kowalski.

A czym zajmują się laureatki?

Zenobia Majka – od 1970 roku członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Tucholi, a w latach 1980 – 2023 była jego przewodniczącą. Stoi również na czele Stowarzyszenia „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”. Propagowała, współorganizowała oraz brała czynny udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze regionalnym, jak i krajowym dotyczących kultywowania regionalnych tradycji związanych z kulturą borowiacką, zwłaszcza dziedzictwem kulinarnym.

Maria Ollick – jest pasjonatką i popularyzatorką dziedzictwa kulturowego Borów Tucholskich. Z ogromnym zaangażowaniem szerzy wiedzę na temat duchowej i materialnej tradycji regionu. Jest autorytetem w tej dziedzinie, autorką wielu książek i publikacji w zakresie historii, oświaty i kultury w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracuje z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami kulturalnymi. Reżyseruje widowiska plenerowe, organizuje warsztaty edukacji regionalnej, zajęcia dla dzieci i młodzieży w Muzeum Borów Tucholskich, szkołach i przedszkolach. Jest prezesem Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Dokładnie 7 lat temu otrzyma tez tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tuchola.

Maria Korytowska – pomysłodawczyni i organizatorka Tucholskich Spotkań Artystycznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, którym bliska jest szeroko pojęta kultura. Do tej pory odbyło się 16 edycji spotkań. Jest także zaangażowana w prezentacje pracy warsztatowej artystów z Tucholi i Niemiec. Wspierała też artystyczną działalność swojego śp. męża malarza Zenona Korytowskiego, a dziś podejmuje inicjatywy, by prezentować jego twórczy dorobek.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza