BURMISTRZ TUCHOLI PRZYZNAŁ DOTACJE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYCH

Estimated read time 2 min read

Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

  1. W zakresie ochrony i promocji zdrowia na zadanie pn. „Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony i promocji zdrowia” 
  2. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie pn. „Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin” 
  3. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną” 
  4. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży” 
  5. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej” 
  6. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób korzystny dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży z gminy Tuchola” 
  7. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Jeszcze w styczniu odbędzie się uroczyste podpisanie umów.


(RED.)

TUCHOLA.PL

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza