Burmistrz Tucholi przydzielił dotacje…

Estimated read time 5 min read

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów sportowych na działalność statutową w 2024 roku.

Jest to pierwsza część wsparcia przewidzianego dla organizacji na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców gminy Tuchola. Łączna kwota dotacji, na które podpisano obecnie umowy, to aż 562 600,00 zł!

„Bardzo doceniamy Państwa działalność i cieszymy się, że chcecie dawać siebie innym. Jako samorząd staramy się zawsze Was wspierać, nie tylko pod względem finansowym, czyli przyznawanych dotacji, ale również w innych obszarach, jeśli tylko jest taka potrzeba. Różnorodność ofert, które przygotowujecie, wzbogaca życie społeczne w naszej małej ojczyźnie i daje mieszkańcom możliwości ciekawego spędzania czasu, rozwoju i spełniania swoich pasji, zarówno w sferze sportu, jak i kultury. To także wsparcie dla tych, którzy mierzą się z problemami w codziennym życiu. Za to Wam z całego serca dziękuję” – zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych burmistrz Tadeusz Kowalski.

Pierwszy blok konkursów zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został ogłoszony 17 i 20 listopada 2023 roku. Nabór wniosków trwał do 11 grudnia.

W wyznaczonym terminie złożono łącznie 36 ofert. 12 grudnia powołana przez burmistrza Tucholi Komisja Konkursowa rozpoczęła prace związane z publicznym otwarciem ofert, które wpłynęły w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

18 stycznia br. na zaproszenie burmistrza Tadeusza Kowalskiego do Urzędu Miejskiego w Tucholi przybyli przedstawiciele 15 organizacji i klubów sportowych celem podpisania stosownych umów (22 umowy) na następujące zadania:

 1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży (350 000,00 zł):
 2. TKP Tuchola Tucholski Klub Piłkarski na szkolenie z piłki nożnej mężczyzn – 18 000,00 zł;
 3. LKS Rawys Raciąż na szkolenie z piłki nożnej mężczyzn – 41 000,00 zł;
 4. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka” na szkolenie z piłki nożnej mężczyzn, piłki nożnej kobiet, piłki siatkowej kobiet, lekkiej atletyki, szachów i kręgli klasycznych – 291 000,00 zł.
 5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej (134 500,00 zł):
 6. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” na zajęcia plastyczne w Raciążu – 1 500,00 zł oraz na zajęcia plastyczne „Sztukarnia” w Tucholi – 8 000,00 zł;
 7. Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” w Stobnie na zajęcia z tenisa stołowego i lekkiej atletyki – 8 000,00 zł;
 8. Cross Akademia na zajęcia dla dzieci: motocross i crossfit – 7 000,00 zł;
 9. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika na zajęcia prowadzone metodą harcerską pn. „W poszukiwaniu zaginionych grunwaldzkich mieczy – 6 000,00 zł oraz zł na zajęcia pływackie – 3 000,00 zł;
 10. LKS Rawys Raciąż na zajęcia z piłki nożnej – 6 000,00 zł;
 11. Fitness Sportowy Tuchola / Werka Schreiber – Trenerka Killerka na zajęcia z fitnessu sportowego – 4 500,00 zł;
 12. PKS Unitas przy parafii Bożego Ciała w Tucholi na zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt – 6 000,00 zł;
 13. Uczniowski Klub Sportowy „Borowi” w Legbądzie zajęcia sportowe z piłki nożnej i piłki siatkowej – 4 000,00 zł;
 14. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka” na zajęcia sportowe z lekkiej atletyki, piłki siatkowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców – 73 500,00 zł;
 15. Stowarzyszenie SIĘ UDA na zajęcia sportowe z boksu – 7 000,00 zł.
 16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną – 18 000,00 zł dla Spółdzielnia Socjalna „Progres”.
 17. Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – 16 500,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocowo-Rozwojowego „Bory Tucholskie”.
 18. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży (19 000,00 zł):
 19. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” – 4 000 zł;
 20. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika – 15 000,00 zł.
 21. Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 13 000,00 zł dla Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.
 22. Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola (11 600,00 zł):
 23. Stowarzyszenie „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi” na organizację 12 różnych imprez w poszczególnych kołach – 10 000,00 zł;
 24. Uczniowski Klub Sportowy „Borowi w Legbądzie na organizację rajdów rowerowego i nordic walking – 1 600,00 zł.

Do podpisania pozostaje jeszcze 13 umów na kwotę 96 000,00 zł, których termin realizacji przypada na drugi kwartał tego roku.

„Pomimo niełatwej sytuacji finansowej, w której cały czas borykamy się ze wzrostem cen, wygospodarowaliśmy w tym roku dodatkowe środki na dotacje. W porównaniu z ubiegłym rokiem to kwota wyższa o blisko 60 tys. zł” – podkreślił burmistrz.

Jednocześnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tuchola 28 grudnia 2023 roku ogłoszono drugą turę konkursów dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań statutowych w roku 2024. Termin składania ofert upływa 25 stycznia br.

Ogłoszenia konkursowe dotyczą zadań w zakresie:

 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Organizacji imprez sportowych;
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Ochrony i promocji zdrowia;
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na powyższe zadania zaplanowano w budżecie gminy Tuchola kwotę 102 500,00 zł.


(red.)

FB magistrat

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza